دوشنبه, 28 آبان 1397

اخبار

درخواست اصلاح قیمت و قیمت­گذاری داروهای OTC باید به سندیکا داده شود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلیه شرکتهای دارویی از تاریخ نهم آبان ماه جاری باید درخواست اصلاح قیمت و یا قیمت­گذاری داروهای OTC خود را به سندیکا ارسال نمایند و به طور مستقیم با اداره کل دارو مکاتبه نداشته باشند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دکتر مهدی سلیمانجاهی دبیر سندیکا با اعلام این خبر عنوان داشت: شرکت­های داروسازی که درخواست اصلاح قیمت­های داروهای OTC را دارنند؛ عطف به نامه شماره 42007/566 مورخ 02/24/74 سازمان غذا و دارو در خصوص تفویض قیمتگذاری داروهای OTC به سندیکا و پیرو صورتجلسه کمیسیون نظارت و کنترل بازار سندیکا، باید از این تاریخ؛ درخواست خود را به سندیکا ارسال نمایند و به طور مستقیم با اداره کل دارو مکاتبه نداشته باشند.

دکتر سلیمانجاهی اظهار داشته است: شرکتهای متقاضی، نامه درخواست خود را به انضمام فرمهای تکمیل شده به دفتر سندیکا ارسال نمایند.

شایان ذکر است جلسه بررسی درخواست شرکتها، هر دو هفته یک بار، روزهای یکشنبه برگزار خواهد شد و کلیه شرکتهای متقاضی میبایست نامه درخواست و مدارک پیوست را حداکثر تا روز چهارشنبه پایان هر هفته و در قبل از برگزاری جلسه، به دفتر سندیکا جهت بررسی و طرح در کمیسیون ارسال نمایند.

title logo size2

آدرس پستی : تهران - میدان جهاد (دكتر فاطمی) - ابتدای خیابان بیستون - ساختمان دارو گستر - طبقه دوم - واحد 21

تلفن:

88950224-6

فکس:

88950227

ایمیل:

Info@syndipharma.org

کد‌پستی:

1431663113

دسترسی سریع