دوشنبه, 28 آبان 1397

اخبار

ساماندهی توزیع و عرضه دارو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر محمد عبده زاده مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل طی نامه‌ای به کلیه شرکت‌های توزیعی، تولیدی و وارداتی دارو عنوان کرد: با توجه به بررسی های به عمل آمده و گزارشات متعدد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی، نحوه توزیع و عرضه اقلام دارویی در برخی موارد منجر به اختلال در زنجیره تامین گردیده به نحوی که نهایتا مشکل دسترسی متوازن بیماران را به دارو فراهم نموده است لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت مورد اجرا قرار گیرد.

1-      فروش نقدی دارو از سوی شرکت های پخش به داروخانه ها و تعیین مهلت پرداخت فاکتورهای خرید در دوره های کوتاه مدت (کمتر از یکماه) ممنوع بوده و این مورد باید در قرارداد شرکت های تامین کننده (تولیدی/وارداتی) با شرکت های توزیعی لحاظ گردد.

2-      شرکت های پخش مجاز به فروش داروهای کمیاب/ سهمیه ای به ازای خرید اجباری از سایر داروهای غیر ضرور نبوده و مقتضی است از انجام انواع روش بسته های فروش جلوگیری بعمل آید. (بدیهی است ارائه گزارش توزیع سراسری داروهای کمبود به تفکیک استانها توسط شرکت های پخش الزامی است)

3-      مراجعه منظم ویزیتورهای شرکت های توزیع در سطح داروخانه ها و رعایت ضرایب و سهمیه بندی اعلامی از سوی معاونتهای غذا و دارو الزامی بوده و لازم است معاونت های غذا و داروی دانشگاه های سراسر کشور و ستاد توزیع دارو با نظارت دقیق بر اجرای این موضوع با خریدهای حجمی و نامتعارف برخورد نمایند. بدیهی است مسئولیت فروش غیر متعارف دارو به داروخانه ها با مدیران شعب شرکت های پخش خواهد بود.

4-      با عنایت به اینکه یکی از دلایل کمبود دارو، توزیع توسط شرکت هایی است که شعب کافی ندارند تحویل داروهایی که در لیست کمبود اعلام شده اند به شرکت های پخش دارویی که فاقد شعب کافی در سراسر کشور بوده و پوشش صد در صدی ندارند ممنوع بوده و مسئولیت حسن انجام این بند بر عهده شرکت های تامین کننده می باشد. بدیهی است شرکت های تامین کننده قبل از تحویل داروهای کمبود به شرکت های پخش بایستی مراتب را با این اداره کل هماهنگ نمایند.

 

title logo size2

آدرس پستی : تهران - میدان جهاد (دكتر فاطمی) - ابتدای خیابان بیستون - ساختمان دارو گستر - طبقه دوم - واحد 21

تلفن:

88950224-6

فکس:

88950227

ایمیل:

Info@syndipharma.org

کد‌پستی:

1431663113

دسترسی سریع