عضویت و شرایط آن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انواع عضویت


عضویت اصلی : شامل اشخاص حقوقی است که مستقیماً و به صورت رسمی مشغول فعالیت در حوزه تولید دارو می باشند.

عضویت وابسته:  شركتهاي پخش داروئي و صادركنندگان داروهاي انساني كه بصورت غيرمستقيم در راستای فعاليت هاي اصلي سنديكا فعالیت می کنند مي توانند با موافقت هیات مدیره و پرداخت ورودیه و حق عضویت بعنوان عضو وابسته به عضويت سنديكا درآيند . اعضای وابسته بدون حق رأی در جلسات سندیکا حضور خواهند داشت .

عضویت افتخاري :شامل آن دسته از افراد حقيقي ( دانشگاهي ، اجرایی و..... ) كه بنابرانگيزه و علاقه شخصي درخواست عضويت دارند .اشخاص مذکور نیز مي توانند با موافقت هیات مدیره و پرداخت ورودیه و حق عضویت بعنوان عضو افتخاری به عضويت سنديكا درآيند . حضور اعضاي افتخاری نیز درجلسات سندیکا بدون حق رأي خواهد بود .

شرایط عضویت

1.تابعيت ايراني .

2.تدين به يكي از اديان رسمي كشور (درخصوص اشخاص حقیقی ) .

3.قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

مدارک موردنیاز جهت عضویت

 

1. درخواست عضویت کتبی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره.
2.دارا بودن پروانه بهره برداري از یکی از وزارتخانه هاي مربوطه .

3. دارا بودن كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران .

4. آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی .

5. پرداخت ورودیه و حق عضویت .

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع